Paslaugos

Mūsų atstovaujamos įstaigos įsikūrusios Vokietijoje, padeda spręsti juridines problemas, su kuriomis susiduria įmonės ir privatūs asmenys visose Europos valstybėse, o taip pat sprendžia problemas, susijusias su eismo įvykiais šiose šalyse. Jos turi ilgametę patirtį sprendžiant tokias problemas.

Mes teikiame šias paslaugas:

Paslaugos dėl žalos, susijusios su autoįvykiu, atlyginimu

Mums tarpininkaujant, kaltininko dėl incidento draudimo kompanija  išmoka nukentėjusiam:

·         žalos dydį pagal ekspertų įvertinimą ar pateiktas sąskaitas už remontą

·         sugadinto krovinio vertę

·         prarastą dėl autoįvykio pelną

·         transporto priemonės nuvilkimo į remonto bazę išlaidas

·         medicinos paslaugas

·         ekspertų žalos vertinimo išlaidas

·         kitas išlaidas, susijusias su avarija

Jei reikalingų dokumentų nėra (policijos protokolo, duomenų apie kaltosios šalies draudimo kompaniją ir t.t.), mes išreikalausim juos atitinkamose institucijose.

 
Permokos už pirktą vilkiką sugrąžinimas

Yra išsiaiškinta, kad tarp vilkikų gamintojų Europos Sąjungos šalyse buvo sudarytas kartelinis susitarimas ir 1998-2014 metais buvo pardavinėjami vilkikai užkeltomis kainomis. Todėl už vilkikus, pirktus minėtais metais, yra galimybė atsiimti iki 10 000 Eur permokas.


Pagalba autoįvykio vietoje


Jeigu  asmenys, keliaujantys į užsienį, turės mūsų telefonų numerius, tai jie bet kuriuo paros metu galės susisiekti avarijos atveju ir kreiptis į mus pagalbos iš įvykio vietos.
Esant reikalui, mes iškviesim policiją, jei policija jau atvyko į vietą, tada išsiaiškinsim policijos avarijos aplinkybes, ar incidento dalyvis yra nukentėjusysis ar kaltininkas. Mes instruktuosime  vairuotoją apie reikalingų dokumentų gavimą, taip pat paaiškinsim, kokius dokumentus jis turi pasirašyti ir kokiomis sąlygomis, ir kokių jis turėtų nepasirašyti.

Jei autoįvykyje buvo sugadintas krovinys, tuomet mes iškviesime avarijų komisarą, kuris įvertins žalą kroviniui.


Transporto priemonių (TP) atleidimas nuo arešto

Gana aktuali šiais laikais problema yra transporto priemonių, neatitinkančių Vokietijos techninius reikalavimus, sulaikymas, važiuojant jos teritorijoje.

Esant įgaliojimui, savininko pasirašytam ir perduotam mums faksu ar el-paštu, mes per dieną ar dvi gauname leidimą iš atitinkamų tarnybų, kad TP būtų paleista iš suėmimo ir jos tolesniam transportavimui iki artimiausios sienos. Jei transportavimo, kuriuo mes taip pat pasirūpinam, viršija remonto išlaidas, mes randame techninio aptarnavimo stotį, kurioje bus atliktas minimalus būtinas remontas, leidžiantis tolesnį TP judėjimą Vokietijos teritorija.

Baudų apskundimas

Apeliacija ir protestas dėl baudų, įvykus faktui. Baudų sumos sumažinimas nepriklausomai nuo vežėjo kaltės.

Baudų tikrinimas

Policijos ir BAG protokolų, aktų ir laiškų žodinis vertimas. Paaiškinimai apie baudų mokėjimo tvarką ir terminus bei baudų užprotestavimo ir atsakomybės klausimais.

Blankų užpildymas

Liudijimo, vairuotojo atsakomybės, prašymo sumokėti baudą dalimis blankų užpildymas.

Vairuotojo pažymėjimo atėmimas

Policijos ir prokuroro pažymų gavimas, prašymo sumokėti baudą dalimis pateikimas, prašymas panaikinti ar atidėti vairuotojo pažymėjimo atėmimą, pagalba vairuotojo pažymėjimo atkūrimo procedūroje. 

Pažymų gavimas

Tyrimo aktų kopijų gavimas, tikslių sulaikymo, arešto, baudų priežasčių nustatymas. Konsultacijos dėl protesto galimybių ir rizikos.

Sutarčių tikrinimas

Sutarčių patikrinimas tarp potencialių verslo partnerių (įmonių) iki jų pasirašymo, yra viena iš svarbiausių mūsų paslaugų. Mes ištiriame sutarties teksto atitiktį priimtas Europos teisės normas, taip pat mūsų klientų interesus. Tokie bandymai padės ateityje išvengti sunkumų ginčytinais klausimais tarp šalių teismuose, kai nesilaikymas teisinių normų  galėtų sukelti neigiamų pasekmių dėl ieškovo iškeltos pretenzijos.

Įsipareigojimų nevykdančių bendrovių finansinės būklės ir mokumo tikrinimas

Pasirašydama sutartis su naujomis užsienio įmonėmis, kurių finansinės padėties patikimumas kelia abejonių, tokio pobūdžio informacija gali suvaidinti neįkainojamą vaidmenį. Informaciją apie finansinę bendrovių padėtį gauname iš tarptautinės organizacijos Creditreform, kurios nariais yra mūsų atstovaujamos įstaigos.

Trumpa informacija apie Vokietijos bendroves (ar ji nėra bankrutuojanti, ar nepateikti dokumentai dėl jos bankroto pripažinimo, ar nevykdomas prieš ją ikiteisminis ieškinys) pateikiama Creditreform per vieną dieną. Informacija apie firmą su visapusiška jos biografija ir finansine išklotine pateikiama per 2-3 dienas ant įmonės Creditreform blanko.

Pilna informacija apie įmones, įregistruotas Austrijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje ir kt. pateikiama nuo 3 dienų – iki 5 savaičių laikotarpyje.

Pagalba registruojant įmonių atstovybes

Pagalba registruojant atstovybes firmų iš buvusios Sovietų Sąjungos Vokietijoje. Sąrašo dokumentų, reikalingų įregistruoti bendroves pateikimas, registravimo dokumentų apiforminimas pas notarą, pagalba atidarant banko sąskaitas.