Europos šalių civilinė teisė

Europos šalių civilinė teisė grindžiama visos žalos atlyginimo principais už nurodytus neteisėtus veiksmus. Šiuo principu sudaryta ir Europos draudimo teisė, įpareigojanti transporto priemonių savininkus draustis civiline atsakomybe ir išsamiai reglamentuojanti nuostolių, susijusių su autoįvykiu, sureguliavimo tvarką. Todėl mūsų darbas, apsaugant turtinius nukentėjusių interesus, 95% atvejų baigiasi ikiteisminiu reikalavimų įgyvendinimu. Jeigu draudimo kompanija nekompensuoja nuostolių pagal teisėtus reikalavimus, medžiaga perduodama teismui. Bet mūsų ilgametė praktika parodė, kad reikia siekti išspręsti žalos atlyginimo problemą ikiteismine tvarka, bendraujant su draudimo bendrove, profesionaliai, pareiškiant ir pagrindžiant draudiminę pretenziją, stengiantis nepasiekti teismo. Pagal tai, kaip sudaryta draudiminė pretenzija ir kokiais įrodymais ji pagrįsta, draudimo kompanija mato su kuom turi reikalą ir blaiviai įvertina savo šansus, nagrinėjant pretenzijas teismine tvarka.