Išieškome autoįvykių nuostolius iš Rusijos

Išieškome autoįvykių nuostolius iš Rusijos draudimo kompanijų.
Be to iš kaltininko išieškome žalų sumas, viršijančias draudimo kompanijų išmokų limitus, nustatytus Rusijos įstatymų.